Brabants Kloosterleven
➽ Van oude waarden naar nieuwe waarde

MISSIE

Verken hoe het Brabants kloosterleven van waarde kan zijn voor de toekomst. Geef vorm aan het verhaal, de community en het netwerk van Brabantse kloosters. En kom tot een betekenisvol programma dat gedragen wordt door de betrokkenen, aanspreekt bij een nieuw publiek en een duurzame bijdrage levert aan de enorme opgaven waar de kloosters voor staan.

CREATIE

In een projectteam van deskundigen op inhoud, zetten wij onze creativiteit in voor het smeden van verrassende samenwerkingen, betekenisvolle programma’s en bijzondere ontmoetingen. Met als doel het Brabants kloosterleven onder de aandacht te brengen bij een breder publiek en de kloosterwaarden, locaties en producten passend te ontsluiten. Stay tuned.

ACTIVATIE

Wordt vervolgd.

Instagram