Category Archives for "vraagstuk"

Sprokkelbrood

Sprokkelbrood
➽ Van verschillen naar verschil maken

MISSIE

Een brood lanceren dat mensen die voldoende en mensen die onvoldoende dagelijks brood hebben met elkaar verbindt.

CREATIE

Zo gezegd, zo gedaan. Het idee werd Sprokkelbrood, een rond brood met een gat erin. Het mist een stuk, namelijk het stukje dat geschonken wordt aan een goed doel. Samen met de Broodspecialist en Studio Boot ontwikkelden we een karakteristiek volkorenbrood en huisstijl.

ACTIVATIE

Het brood is gelanceerd tijdens de World Food Day @Tramkade. Het staat inmiddels op de kaart bij Van Aken en is te koop bij de bakker. Droom is dat het brood daadwerkelijk gebakken wordt door cliënten van de Maatschappelijke Opvang en we met de opbrengst van het brood betaald werk creëren. Wordt aan gewerkt!

Instagram

Buurtgeluk!

Buurtgeluk!
➽ Verbeelding voor verbinding

MISSIE

De verbeeldingskracht van burgers en creatieven inzetten voor mooiere en sociaal sterke buurten in Brabant.

CREATIE

Provincie en Cultuurfonds openden een regeling en wij bouwden met hen aan netwerk, beeldtaal en gereedschap in de vorm van inspiratieontbijt, boekjes, campagne. Om burgers, makers en partners te activeren, startten we Club Buurtgeluk, begonnen we de kleinste, maar gelukkigste omroep van Nederland en trokken we met een caravan de provincie in om spreekuur te houden. 

ACTIVATIE

En met succes. In 8 jaar tijd zijn er honderden projecten en dito berg buurtgeluk gerealiseerd. Club Buurt Geluk is uitgegroeid tot: www.communityartbrabant.nl

Instagram

Gesprek op hoog niveau 2.0

De installatie van kunstenaar Oscar Prinsen ‘Gesprek op Hoog niveau 2.0’

Gesprek op hoog niveau 2.0
➽ Van buiten naar binnen

MISSIE

Studio Samenleving gelooft in het gedachtegoed van het Instituut voor de Loslopende Mens. En werkt met een installatie van kunstenaar Oscar Prinsen. Een podium voor mensen die zijn losgeraakt van hun traditionele achtergrond en steeds meer op zichzelf teruggeworpen worden. Door gebrek aan familiebanden, verenigingen, politieke partijen, religie en een groeiend individualisme loopt de mens los. Op zoek naar nieuwe richting in het leven vraagt de moderne mens zich af: Wie ben ik? Waar ben ik? Waar wil ik naar toe?

CREATIE

De installatie ‘Gesprek op Hoog niveau 2.0’ biedt een ruimte om 'te zijn', 'te denken' en 'te twijfelen'. Een plek om jezelf te ontwikkelen, visie te ontwikkelen, vragen te stellen en je bezig te houden met zingeving, betekenis en houvast.

ACTIVATIE

Wij voeren op aanvraag gesprekken met deze installatie. In musea, op straat, in bedrijven, op school of in de natuur.

Instagram

Camping Koffietent

Camping Koffietent

Camping Koffietent
➽ Van verweesd brugwachtershuisje naar ontmoetingsplek

MISSIE

Een verweesd brugwachtershuisje aan de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch een nieuwe bestemming geven met en voor de buurt. 

CREATIE

Onder leiding van Stichting Weeshuisjes verkenden we de kracht van de plek en de wensen van de omwonenden. In co-creatie met de buurt ontstond het concept voor De Camping. Het kleinste koffietentje van de stad met een groots ideaal: namelijk ontmoetingsplek te zijn van de buurt. Terwijl buurvrouw en architecte Anne het voortouw nam in de fysieke verbouwing, buurman en vormgever Jeroen tekende voor de huisstijl, gaven wij vorm en richting aan het bouwen van een community van Campingbazen. 

ACTIVATIE

Dankzij de inzet van velen transformeerde een voormalig brugwachtershuisje tot een goedlopend koffietentje van en voor de buurt. Gerund door een netwerk van zo’n 100 vrijwillige Campingbazen. Teamwork makes the dream work.

www.campingkoffietent.nl

Instagram

Schoolpleinen van de toekomst

Schoolpleinen van de toekomst
➽ Van versteende pleinen naar groene oases

MISSIE

Schoolbesturen, ouders, kids en buurtbewoners activeren om hun schoolplein aan te pakken. Stenen eruit, groen erin voor beter waterbeheer, onderzoekend leren, leuker spelen.

CREATIE

In opdracht van het Cultuurfonds sloten we aan bij een top team van water- en groenadepten van provincie, waterschappen, IVN en GGD. Zij de inhoud, wij de vorm. We ontwikkelden een beeldtaal met illustrator Lobke van Aar, een mobiele Klimaatstresstest met Atelier van Dalen en fotogenieke tools om van ieder schoolplein dat opgeleverd wordt een mooi PR-moment te maken.

ACTIVATIE

Inzet voor het eerste jaar was 50 scholen te mobiliseren, het werden er ruim 100. Dit betekent dat er inmiddels duizenden kinderen iedere dag spelen en leren in het groen. En het waterbeheer en de biodiversiteit fors verbeterd zijn in 44 gemeenten in Brabant. Applaus voor alle groene helden.

Instagram

Brabants Kloosterleven

Brabants Kloosterleven
➽ Van oude waarden naar nieuwe waarde

MISSIE

Verken hoe het Brabants kloosterleven van waarde kan zijn voor de toekomst. Geef vorm aan het verhaal, de community en het netwerk van Brabantse kloosters. En kom tot een betekenisvol programma dat gedragen wordt door de betrokkenen, aanspreekt bij een nieuw publiek en een duurzame bijdrage levert aan de enorme opgaven waar de kloosters voor staan.

CREATIE

In een projectteam van deskundigen op inhoud, zetten wij onze creativiteit in voor het smeden van verrassende samenwerkingen, betekenisvolle programma’s en bijzondere ontmoetingen. Met als doel het Brabants kloosterleven onder de aandacht te brengen bij een breder publiek en de kloosterwaarden, locaties en producten passend te ontsluiten. Stay tuned.

ACTIVATIE

Wordt vervolgd.

Instagram