Studio

samenleving

Stilte, bezieling en gemeenschapszin
liggen in het DNA
van deze plek besloten

— Olga Raaymakers

Over ons


De samenleving is op veel fronten toe aan nieuwe verhalen. Denk aan de zorg, sociale samenhang en de omgang met de aarde. Het is aan ons om die verhalen samen te schrijven. Dat is niet altijd makkelijk, maar het is magisch als je voelt dat er iets ten goede kantelt. De zoektocht naar wat van waarde is en hoe we komen tot een samenleving waarin mens en natuur, jong en oud, welvaart en welzijn floreren en elkaar versterken, dat is waar het over gaat in Studio Samenleving. Het is onze rol om met veel energie en creativiteit mensen en organisaties in de actiestand te zetten, nieuwe horizonnen beleefbaar te maken en een nieuwe, volhoudbare realiteit te creëren door samen aan de slag te gaan.

Vertel mensen niet

wat er verandert,

maar verander met

mensen het verhaal

Een voorbeeld. Het nieuwe verhaal van schoolpleinen in Brabant is groen, gezond en klimaatbestendig! Daar zijn we nog niet. Te veel pleinen zijn nog van steen. Dat hebben we ooit zo bedacht. Maar het is inspirerend en hoopvol te zien dat we dat met vereende krachten ook kunnen veranderen. Onze rol is verkennen, samenbrengen, vormgeven, activeren en versnellen. Bekijk ons portfolio voor meer werk.

Werkplek

Bezig zijn met het welzijn van het grotere geheel, vraagt om passende samenwerkingen én een stevig gewortelde uitvalsbasis. Die basis hebben we gevonden in de kloostertuin van de Abdij van Berne in Heeswijk Dinther. Een plek in het groen, waar stilte, bezieling en gemeenschapszin in het DNA besloten liggen. Een prachtige plek waar we weg van de waan van de dag in steeds wisselende teams kunnen werken aan vraagstukken. We dat zijn documentairemaker Ellen van Kempen en Olga Raaymakers. De plek doopten we Abdij Atelier Gloria. Worstel je ook met ingewikkelde opgaven? Een rondje rond onze vijver doet wonderen. Kom eens langs!

Studio Samenleving
Abdijstraat 49c
5473 AD Heeswijk-Dinther

Volg ons via Instagram

Studio Samenleving werkt voor