Schoolpleinen van de toekomst
➽ Van versteende pleinen naar groene oases

VRAAG

Schoolbesturen, ouders, kids en buurtbewoners activeren om hun schoolplein aan te pakken. Stenen eruit, groen erin voor beter waterbeheer, onderzoekend leren, leuker spelen.

STRATEGIE

In opdracht van het Prins Bernhard Cultuurfonds sloten we aan bij een top team van water- en groenadepten van provincie, waterschappen, IVN en GGD. Zij de inhoud, wij de vorm. Geld, kennis en creativiteit werden samengebracht in een subsidieregeling: Schoolpleinen van de Toekomst

CREATIE/ ACTIVATIE

We ontwikkelden een beeldtaal met illustrator Lobke van Aar, een mobiele Klimaatstresstest met Atelier van Dalen en fotogenieke tools om van ieder schoolplein dat opgeleverd wordt een mooi PR-moment te maken. Waren aanjager van de regeling richting partners en scholen. Ruim 300 scholen in Noord-Brabant hebben inmiddels een groen plein. Dit betekent dat er inmiddels duizenden kinderen iedere dag spelen en leren in het groen. En het waterbeheer en de biodiversiteit fors verbeterd zijn in 44 gemeenten in Brabant. Applaus voor alle groene helden. Kijk mee!